Den perfekta arbetsplatsen

Vi tillbringar en stor del av våra liv på våra arbetsplatser, och hur vi har det på våra arbetsplatser påverkar hur vi mår, hur vi sover på nätterna och mycket annat. I värsta fall kan situationen på våra arbetsplatser gå ut över våra nära och kära också.

Det finns med andra ord mycket att vinna, inte bara för en själv utan också för ens anhöriga, genom att få en bättre arbetsplats. Det kan handla om att byta arbetsgivare, men det kan också handla om att förbättra arbetsplatsen på många sätt. Inte minst kan mycket förbättras genom förbättrad ergonomi, och genom åtgärder som gör det lättare att samarbeta. Ibland kan det vara så enkelt som att trivseln förbättras rejält bara man byter från Excel till Google Drive, så att flera personer kan arbeta med samma kalkylblad samtidigt. Slutligen kan man ibland förbättra sin arbetssituation, men fortsätta utföra samma arbetsuppgifter som tidigare, och för samma organisation, genom att gå över till att frilansa.

En arbetsplats-utopi

Den här sajten är en guide till en bättre arbetsplats, i lätt utopistisk form. Vi utgår från den perfekta arbetsplatsen, eller snarare de perfekta arbetsplatserna, och ger tips på vad man kan göra för att få en egen arbetsplats som liknar dessa utopier. Vi kommer framför allt att skriva om kontor, eftersom en allt större andel arbetar inom denna sektor. Några av de frågor som vi kommer att försöka besvara är:

  • Återfinns den perfekta arbetsplatsen inom privat eller offentlig sektor?
  • Vem har bäst arbetsmiljö: den som är anställd eller den som är chef?
  • Hur ska det perfekta kontoret se ut?
  • Hur viktiga är saker som gratis frukt och kaffe för trivseln på arbetsplatsen? Och vad är egentligen viktigast, om man måste välja?
  • Vad är skillnaden mellan ett bra och ett dåligt IT-system?
  • Finns det arbetsplatser som av någon anledning inte kan bli perfekta? Och kan man i så fall begära att någon ska arbeta där?

Det finns naturligtvis inga enkla svar på dessa frågor, och framför allt finns det inte några entydiga svar. Men vi kommer att försöka identifiera de olika dimensioner som finns i varje fråga, för att visa vilka konkreta åtgärder man kan vidta själv, eller be sin arbetsgivare att vidta.