Arbeta hemifrån

Allt fler arbetar hemifrån och enligt en färsk studie som än inte är fullt fullföljd förväntas var fjärde svensk att finnas tillgänglig även utanför arbetstid via telefon och sin e-post.

Drömmen att vara sin egen chef och hyra in konsulter från exempelvis http://www.modernekonomi.se som sköter ens redovisning och annat ekonomiskt man själv kanske inte har full koll på är drömmen för många. Men alla har inte denna möjlighet och kanske är det därför trenden med att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan växer sig allt större då det är allt fler som får flexiblare arbetstider. Dock är detta vanligast bland större företag och inte fullt så utvecklat inom de mindre bolagen, skriver SVT som även skriver om hur statistiken visar att 88 procent av företag med över 250 personer anställda har minst en anställd som jobbar en halv dag hemifrån i veckan. I företag med omkring 10 till 49 personer anställda är andelen dock hälften. Samtidigt skriver Göteborgs-Posten om hur var fjärde svensk faktiskt förväntas vara tillgängliga även utanför arbetstid genom att besvara såväl mejl som telefon och detta tack vare den digitala utvecklingen. Men vad forskarna nu frågar sig är hur detta påverkar vår hälsa eftersom gränsen mellan att arbeta och att vara ledig suddas ut allt mer. Vad man än så länge kommit fram till är att reglerna kring hemmaarbete dock måste ses över då dessa ter sig relativt otydliga från företag till företag. Till exempel har dryga hälften av 1 500 tillfrågade svarat ja på frågan om de kontrollerar sin jobbmejl efter ordinarie arbetstid och att detta ofta är något som är ett outtalat måste och krav från deras chefs sida vilket gör att forskarna tror att det krävs mer underlag för hur detta ska kunna regleras.