Bättre arbetsmiljö med personlarm

I Jönköping har miljökontoret nu valt att överväga personlarm för att skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö. Detta efter två inspektörer råkat ut för hot och våld. Kanske kommer nu allt fler att följa efter.

748667-safetyI alla lägen måste säkerheten få gå före allt annat och Jönköpingsnytt skriver nu om att man överväger att införa personlarm på miljökontoret. Det var i december förra året som arbetsmiljöverket gjorde ett konstaterande om att Jönköpings miljökontor hade brister på flera olika området och ett av dessa var just säkerheten för personalen. Nyligen var det två personer, två inspektörer, som gjorde ett besök i en livsmedelsbutik angående hygienen och hela besöket slutade med att personerna blev tvungna att fly därifrån då de ansök att läget blev så hotfullt.

Saknar kunskap

“Sen gäller det tekniska frågor, det gäller bland annat personliga larm som vi överväger att införskaffa när anställda exempelvis förväntas komma tillbaka till jobbet efter ordinarie arbetstid. Det är rutiner som vi måste ta fram.”

Vad man kunde se var att medarbetarna saknade stor kunskap om hot och våld och att man inom detta område snabbt måste uppdatera sig – för att kunna ha en trygg arbetsplats och inte känna oro att gå till sitt jobb. När allt fler arbetsplatser blir otrygga och att man utför ett arbete själv är det viktigt att man känner trygghet, och då är ett personlarm en stor trygghet som man enkelt kan tillgodose sig. Klicka här för att läsa mer om larm och kanske är det viktigt att de anställda kräver mer och lyfter frågan om sin egen säkerhet – för jobbet gå inte först.