Det måste bli jämställt!

I ett tidigare inlägg har vi skrivit om att starta eget företag och att vara egenföretagare – samt att det inte är en möjlighet för alla. Det vi syftar på i inlägget är att kvinnor och personer med invandrarbakgrund har mycket svårare när det kommer till detta. Det visade sig nämligen i undersökningar att endast var femte kvinnor är egenföretagare och att det är ännu svårare för kvinnor med invandrarbakgrund att starta eget. Hur kan det vara så? År 2015. Sverige ska vara världens mest jämställda land. Men det är vi inte. Det är tydligt. Och den som säger annat har fel.

Fortsatt ojämställda löner

Igår kom det en ny undersökning som berör samma fråga, alltså kvinnor i arbetslivet. Det handlar om en rapport om löneskillnader, lönebildning och jämställdhet – gjord av Medlingsinstitutet. I den rapport som presenterades om löneskillnader var det fortsatt tydligt att det inte är jämställt när det kommer till att vara men och kvinna i arbete i Sverige 2015. Skillnaden mellan könens lön har visserligen minskat, det är självklart tacksamt – men inte tillräckligt. Det är fortfarande som så att kvinnans genomsnittslön är 86 procent av männens lön. Det är fel. Och ännu mer sorgset blir det när man ser till utvecklingen. För det går åt rätt håll, vi är på väg i rätt riktning. Men det går alldeles för långsamt. Sedan 2005 har löneskillnaden minskat med 3 procent. Det är ingenting, och om man ser till den ökning kommer det vara jämställda löner mellan om många, många år. Det finns inte runt hörnet. Tyvärr.

Vad är det då man ska göra för att detta ska lösa sig? Några idéer är:jämställdhet

  • Ge företag förmåner för en jämställd arbetsplats. Kvotering är bra i vissa fall, men det måste handla om att man öppnar upp för möjligheterna att kvotera snarare än att tvinga till kvotering.
  • Inspirera företagen. Visa företagen att kvinnor kan vara chefer och sitta i ledningen. Vi behöver fler förebilder där kvinnor är i majoritet, kanske – regeringen?
  • Gå till dig själv! Se över hur det är för dig själv och på din arbetsplats. Kanske är du inte VD och kan påverka – men kanske kan du påpeka för din chef hur det ser ut på arbetsplatsen. Så hen kan göra någonting åt saken.