Ergonomi på drömarbetsplatsen

musmatta ergonomisk

Det är mycket som är av stor betydelse för att en arbetsplats ska vara bra. Det handlar om allt från vilken form av relation man har mellan kollegor till vilket kontorsmaterial som används. Men en av de viktigare sakerna är den fysiska miljön, och då mer bestämt om den miljön är ergonomisk och anpassad.

Ja, arbetsplatsen är den plats vi spenderar en stor del av våra dagar på, och drömarbetsplatsen har många olika egenskaper. Men en av de viktigare egenskaperna är att den ska vara skön och bekväm och inte göra så att vi får förslitningsskador och liknande, vilket tyvärr är lite för vanligt i dagsläget. Man blir inte Sveriges bästa arbetsplats genom att inte bry sig om den fysiska miljön och välmåendet. Det finns faktiskt flera som jobbar enbart med ergonomi, och som vi kan läsa här så handlar ergonomi om så mycket mer än att bara ställa in en stol. Ergonomi är faktiskt enligt en del viktigare än träning för det fysiska välmåendet. Här är några av de saker man kan göra, med en utgångspunkt i en kontorsmiljö, för att arbetsplatsen ska bli bättre rent ergonomiskt.

  • Till att börja med så ska skrivborden vara höj- och sänkbara så att alla kan välja mellan att sitta och stå, och då även ges möjlighet att korrigera höjden utifrån hur man vill ställa in stolen och hur man vill ha fötterna i golvet. Vi ser alla olika ut och bör därför kunna ställa in vår arbetshöjd olika.
  • Tangentbord, mus och liknande ska vara ergonomiskt utformade för att minska stress på axlar och armar, det är många lider av musarm och stelhet i axlarna när de skriver eller jobbar mycket vid datorn.
  • Ljuset ska vara tillräckligt starkt, vilket det kanske inte är alla gånger på arbetsplatser. Egna lampor vid skrivborden som man kan dimma och ställa in önskad styrka på är en bra sak, och lampan ska heller inte vara bländande.
  • Ljudmiljön ska vara sådan att det är lätt att få tyst om man själv önskar det. De öppna kontorslandskapen är många gånger distraherande eftersom vi människor är programmerade att försöka urskilja vad som sägs när vi hör tal, vilket är påfrestande. Drömarbetsplatsen är tyst när man så önskar!