Interim – en bra lösning!

”Interim management är inte rekrytering, och det är inte bemanning eller managementkonsulter, […] Det är operativa chefer på ledningsnivå i tidsbegränsade uppdrag med dokumenterad erfarenhet. De landar springande i uppdraget och vet vad som ska göras för att få jobbet gjort. Det är ett medvetet val av erfarna ledare som oftast driver verksamhet i eget bolag.” läs mer.

2443611-senior-businesspeople-lean-over-shoulder-colleagueEtt bra alternativ till rekrytering är att hyra in en interimchef som kan ta över på ledningsnivå för en kortare period på några månader eller längre uppdrag som varar några år. Sålunda är fördelen med interimverksamhet är att åldersfrågan är omställd, här är det inte längre något negativt att ha några år på nacken utan det är snarare en fördel eftersom många uppdrag kräver omfattande erfarenhet.

Det som är viktigt att ha i bagaget all nödvändig information gällande interim management innan man avfärdar konceptet som en trendfluga. Exempelvis finns det flera anledningar för ett företag att hyra en interimchef istället för att rekrytera och en utav dem är att det faktiskt är mer lönsamt för företaget i fråga i den bemärkelsen att man slipper kostnaderna för processen att nyanställa samt inte binder upp sig. Sålunda kan interimchefer även användas vid övergångsperioder när ett företag omorganiserar personalstyrkan eller då man fokuserar på att vända en förlust till en vinstsituation genom att ta in utomstående erfarna ögon att se på saken. Dock kan den största fördelen med interim management sägas vara att man till skillnad från bemanningsföretagen har ett tydligare fokus på kompetensen hos sina kandidater och enbart matchar kandidat och företag efter noga övervägningar.