Kontorsmiljö

Det går att säga oerhört mycket om en historisk epok bara genom att titta på hur kontoren har sett ut. Det gäller från romarriket och fram till idag.

Administration och bokföring är kanske något som vi framför allt förknippar med den moderna eran, men faktum är att många av de uppgifter som utförs på ett kontor idag utfördes redan under antiken, om än på annat sätt. Och i en miljö som såg annorlunda ut, det är viktigt att komma ihåg. När romarriket gick under försvann en hel del av dess administrativa traditioner från Västeuropa, men de fortsatte att utvecklas i Orienten och i det bysantinska riket.

För den som idag funderar på hur ett kontor kan göras bättre är det dock den moderna eran, från 1900-talets början ungefär, som är av intresse. Under perioden från förra sekelskiftet och fram till idag har många förändringar skett inom arbetslivet. Många länder har förändrats från industri- till tjänstesamhällen, vilket har gjort att allt fler arbetar på kontor.

Kontor i förändring

Tidigare utmärktes kontor av en tydlig hierarki, med stora landskap av maskinskriverskor och separata rum för de högre tjänstemännen. Idag har datorernas intåg gjort att det inte finns samma behov av maskinskriverskor, men på de flesta arbetsplatser har cheferna också flyttat ut. De stängda dörrarna, som utgör en väsentlig del av scenografin i bl.a. tv-serien Mad Men, är på många håll ett minne blott.

Men kanske har utvecklingen vänt, och vi är tillbaka mot fler enskilda kontor. Detta beror, som så ofta, på att utvecklingen först har gått nästan så långt det går åt andra hållet. Detta beror på något som kallas flexkontor, och som har blivit populärt att införa för att spara pengar. På ett flexkontor finns nämligen något färre arbetsplatser än anställda, eftersom man räknar med att några alltid är frånvarande. Konceptet kommer från konsultbranschen, där några anställda alltid är ute hos kunder, men har blivit populärt också när offentliga verksamheter ska spara in på kontorsytan.

Problemen kan dock vara flera. Att ha sin egen arbetsplats gör att man alltid har viktiga papper nära till hands, och om man är allergisk mot exempelvis pälsdjur underlättar det att alltid sitta långt ifrån kontorets kattentusiast. Ett kontorslandskap med fasta platser kostar kanske mer, men det tjänar man för det mesta in på ökad effektivitet och minskad sjukfrånvaro.