Motverka hot och trakasserier på arbetsplatser

Vissa yrken är mer utsatta än andra gällande hotfulla miljöer. Journalister och myndighetspersonal är två av de branscher som ligger i riskzonen, och det krävs från både regering och arbetsgivare att man pratar öppet om problemen.

I ett tidigare inlägg har vi skrivit om hur man på miljökontoret i Jönköpings kommun har valt att överväga personlarm efter att två inspektörer vid ett besök i en livsmedelsbutik blivit utsatta för ett mycket hotfullt läge, och tvingats fly. Faktum är att hot på arbetsplatser är vanligt förekommande. Ett yrke där problem ofta uppstår med hot är journalistbranschen, och speciellt gällande kvinnor. Enligt en artikel i Dagens media säger sig 72 procent av Sveriges kvinnliga chefredaktörer, ledarskribenter, krönikörer och kommentatorer ha blivit utsatta för hot eller någon form av trakasserier under det senaste året. Detta visar en undersökning som Kantar Sifo genomfört. Av dessa 72 procent visar sig 96 procent av kvinnorna ha blivit utsatta för nedsättande kommentarer angående sin kompetens, medan 66 procent fått kommentarer om sitt kön, och 68 procent om sitt utseende. En av tre personer har tänkt så långt som att de vill sluta sitt jobb på grund av detta.

Ökar även hos myndighetspersonal

Även inom jobbsektorn för myndigheter ökar hot och trakasserier. I en undersökning från förra året svarade 39 procent av 45 000 anställda vid myndigheter, organisationer och a-kassor att de blivit utsatta. Störst risk är det för den grupp anställda som tar känsliga beslut, som har betydelse för andra personers liv och ekonomi.

Vad kan man göra för att motverka hot och trakasserier på arbetsplatser?

Regeringen har ett stort ansvar och ska komma med en handlingsplan snarast om hur man ska få bukt med problemen för journalister. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bidrog nyligen med en rapport där de menade att det är av relevans att arbeta fram specifika skydd för mediehus. Den främsta lösningen, och något som arbetsgivare enkelt kan bidra med, är såklart att alltid prata öppet om problemen som sker så att de utsatta blir lyssnade på. Gällande problemen för myndighetspersonal har BRÅ (Brottsförebyggande rådet) tagit fram en handbok i hur anställda och arbetsgivare ska agera vid hotfulla situationer, vilket man kan läsa mer om här.