Rösten skadas av öppna kontorslandskap

Nu har ortopeder börjat märka att allt fler söker hjälp för att rösten börjar svika på grund av stress och bullernivåer. Det är en patientgrupp som inte tidigare funnits. Det är viktigt att man tar hand om sig och sin kropp.

“Att man får patienter för att dom, på grund av sin arbetsmiljö har misshandlat sin röst omedvetet. Det tycker jag är väldigt onödigt. Tänk på hur mycket du måste prata, ta pauser och drick mycket vatten är några tips för att undvika röstproblem i öppet kontorslandskap.”(läs mer)

Detta citat kommer från en artikel från Sveriges Radio och från logopeden Helena Wisniewska. I artikeln går det att läsa att när vi talar så använder vi över 70 muskler och när vi befinner oss i ett öppet kontorslandskap blir buller och höga ljudnivåer påtagligt jobbigt för vår röst. Tyvärr menar Helena att detta är något som bara kommer att öka i samhället och då är det mycket viktigt att vi kan avgränsa oss med en sideboard eller även skärmväggar för att få ett öppet men ändå instängt landskap.

Tipsen för kontorslandskapen

2007219-crazy-peopleDet finns många bra tips på hur man överlever ett öppet kontorslandskap med bravur. NyTeknik skriver att 66 % av produktiviteten sjunker i ett kontorslandskap så det gäller att man själv vet hur man ska bete sig så man får ut så mycket som möjligt av sin dag. Metro delar med sig av 10 bra tips som man ska tänka på för att både stress och skador ska minska på jobbet. Det är allt från att man ska ha bra belysning, varierande arbetsställning till att skaffa terminalglasögon för att man inte ska sitta en centimeter från skärmen.