Så är du en bra chef

Att bli chef är det många som vill och många klättrar också upp i chefspositioner, men bara för att du hamnat på den platsen betyder inte det att du faktiskt passar där eller ens är en bra chef – så hur ska du göra för att bli en bra chef? Svaret är enkelt: genom gott ledarskap.

Bild på en dålig chef i hög stol med medarbetarna under sigDet finns många sätt att landa ett chefsjobb på, men bara för att man tagit sig upp till den positionen betyder inte det automatiskt att man är en bra chef. Men turligt nog finns en hel del saker som man kan arbeta med för att både en själv och ens medarbetare ska se att man är rätt person på rätt plats. Och den korta sanningen är att det hela handlar om att visa ett gott ledarskap, men hur ska man då göra detta? Det är något som tidningen Chef har svaret på.

Så för du ett gott ledarskap som chef:

  1. Axla chefsrollen – du som chef är en förebild för dina medarbetare samtidigt som du även ska spegla vad ledningens syn på företaget är, därför gäller det att som chef vara tydlig med att visa sina värderingar och ha ett stort engagemang för arbetet som försiggår på arbetsplatsen och företagets visioner.
  2. Du kan delegera – en bra chef delar inte bara uppgifter utan även befogenheter och ansvar med sina medarbetare, detta för att man låter den andre växa samtidigt som man är vaken nog att inse att man inte kan hantera allt själv. Men glöm inte att lära dig skillnaden på att dumpa och fördela, samt att rätt person ska ha äran för utfört arbete.
  3. Du motiverar – motivation ges bäst genom konstruktiv feedback för att på så vis visa att du ser medarbetarens nästa steg som du självklart även hjälper denne att nå genom att skapa förutsättningar för deras utveckling
  4. Du är en fena på att hantera konflikter – lyssnar, tar in och agerar snabbt samt är ett föredöme och arbetar mot att förebygga konflikter.
  5. Du kommunicerar – du är tydlig i hur du uttrycker dig så alla medarbetare förstår och du är alltid tydlig med mål och visioner.
  6. Du kan fatta beslut – du kan ta beslut och har mod att häva beslut när dessa fattats felaktigt och även snabbt då ställa om.