Skärmväggar på kontoret för minskad ljudnivå

Rörigt på kontoret? Att ha en bra arbetsmiljö inkluderar att kunna få arbetsro. Rejäla skärmväggar som hindrar ljudflödet kan leda till att arbetet blir mer kvalitetsfyllt och personalen mindre stressad.

 

Att ha rätt ljudmiljö på jobbet är något som är viktigt för både arbetsmiljö och trivsel. Att ständigt vistas i en högljudd miljö kan påverka både hälsa och arbetsförmåga, och akustiska problem kan vara en stor orsak till missnöje. Att använda sig av skärmväggar för ljudnivåns skull är en bra lösning för att dämpa ljudnivån. Skärmväggar kan man köpa på exempelvis soundab.se, som erbjuder skärmar anpassade för kontor. Just kontorsmiljöer med öppna kontorslandskap hör till den typ av arbetsplats där ljudnivån är som värst. Enligt en artikel på Svenska YLE är det speciellt irrelevant prat som drar ner trivseln. Vidare kan även ljudnivån leda till att man som anställd får svårt att koncentrera sig och därför presterar sämre, gör fler misstag och blir mer stressad. Mer om vilka nivåer som gäller för buller på arbetsplatser kan man läsa hos Arbetsmiljöverket.

Vilka ljud stör och vad kan man göra?

Förutom prat så är de främsta orsakerna till en hög ljudnivå mobilsignaler och plingande mejl. Dock kan även ljud man normalt sett inte tänker på, påverka mer än vad man tror. Skrivare som exempelvis står och låter, ljud från hissar, avlopp eller ytterdörrar kan störa lika mycket som prat. De främsta åtgärderna som bör göras är att montera akustikinnertak samt ha specialanpassade rum som kan agera tillflyktsorter. Att använda mattor och att se till att skåp och dörrar inte låter allt för mycket är också viktigt för ljudnivån. Att placera personalen på rätt ställen så att de som vill prata sitter tillsammans och de som störs av prat sitter på ett annat ställe, kan också vara en lösning i dagens öppna kontorslandskap som ofta blir väldigt högljudda. Detta skriver Dagens Industri.