Sveriges sämsta arbetsplats?

Vi har tidigare skrivit ett inlägg om Sveriges bästa arbetsplats år 2013 och idag tittar vi istället närmare på den arbetsplats som utsågs till den sämsta arbetsplatsen för några år sedan och som fortfarande jobbar på att förbättra denna image, inte minst för sina anställda. Det är Svenska kyrkan vi pratar om.

företag tummen uppI DN kan vi läsa att Svenska kyrkan vidtar åtgärder eftersom präster från hela landet larmar om missförhållanden inom denna enorma organisation. Ändå tycker inte arbetsgivarorganisationen att kyrkan i sig är en dålig arbetsplats, vad kyrkoledning tar sig för återstår att se.

Det visar sig att Svenska kyrkan har köpt ut personal för hela 115 miljoner kronnor, och bara under de fem senaste åren. Hisnande summor minst sagt. Avgångsvederlag är ett sätt att komma runt reglering i till exempel anställningsskyddslagen och för att därmed också slippa konflikter med anställda och fack, en dyr problemlösning med andra ord.

Ja det här med arbetsmiljö är en central del av lusten att gå till sitt arbete, lusten att göra ett bra jobb och inte söka sig bort eller skapa konflikter. En arbetsgivare som inte är medveten om problematik hänförande till just arbetsmiljön kan nog inte se helheten på en arbetsplats och det i sig kan nog bara leda till ett ännu mer förvärrat tillstånd.

Förlåtelse viktigt

En anonym, utköpt präst, säger att om man en gång har gjort bort sig i kyrkan så finns det ingen förlåtelse att få, talen om förlåtelse och upprättelse är helt enkelt bara tomt prat. Oavsett om det är en åsikt så blir flera sådana åsikter gemensamt en ganska stor markering på att något nog är rätt så fel. Men även kyrkans företrädare är självkritiska och pekar på att problemen består i okunskap, osäkerhet och en ovana att hantera det som kan beskrivas som konflikter. Huvudsaken är i alla fall att granskningen av Svenska kyrkan som arbetsplats fortsätter, eftersom det påverkar så många i Sverige och det är inte lite.

Har du också en dålig arbetsplats? Berätta om det för chef och andra överordnade, prata med facket och likaså med medier om inget tycks hjälpa, oftast är det så att arbetsgivare inte gör något innan det finns risk för medial uppmärksamhet, då händer det plötsligt massor av saker på en och samma gång.