Teambuilding lägger grunden för bra kommunikation

4392659-connected-peopleEn arbetsplats där medarbetarna inte har en aning om vem personen är som sitter mittemot en i fikarummet är förmodligen en arbetsplats där kommunikationen mellan medarbetare och ledning inte är speciellt bra. Men detta kan ändras genom enkla teambuilding-övningar.

Ett företag där kommunikationen mellan ledning och medarbetare samt kollegor emellan är bristfällig eller icke-existerande är oftast inte en lönsam verksamhet eftersom att arbetsmiljön inte är speciellt god. Och enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad handlar god arbetsmiljö just om att ha goda relationer med sina medarbetare – man är ju faktiskt varandras arbetsmiljö. Just därför är det extra viktigt att man inom små och stora företag arbetar med att förbättra kommunikationen för att göra företaget mer framgångsrikt. Till exempel skriver tidningen Värmlands Folkblad att kommunikation från chef till medarbetare skapar ett ömsesidigt förtroende samt ger en större delaktighetskänsla i företaget. Men det kan vara svårt att börja kommunicera bbara sådär utan vidare och därför kan det vara en god idé att skicka iväg företaget  över en helg på konferens i ämnet där medarbetare kan få ägna sig åt teambuilding.

Lämna hemmiljön ett tag

På Ästad Vingård strax utanför Göteborg har man både boende och aktiviteter för såväl privatpersoner som för företagskonferensen. Till exempel kan man boka möteslokaler där man under förmiddagen kan arbeta med kommunikation och under eftermiddagen kan man avsluta med en gemensam aktivitet. Och vilket utbud av aktiviteter som finns just nu på Ästad Vingård hittar du på http://astadvingard.se/ under fliken ”Äventyr”. Men det finns självklart en hel del andra saker man kan ägna sig åt under konferensen, och på deras Facebook-sida tipsar konferensgården ständigt om vad som händer och sker, vilken du hittar genom att klicka här.