Trivsel på arbetsplatsen

Vad är det som får oss att gå till arbetet? Visst handlar det mycket om lönen, men de flesta tycker också att arbetet ger en känsla av mening. För att denna känsla ska infinna sig är det viktigt att medarbetarna trivs.

Hur skapar man trivsel på en arbetsplats? Det handlar om många olika saker. En del av dem är självklara, medan andra faktiskt är långt ifrån uppenbara.

Författaren och debattören Roland Poulsen, och nyheter om hur Google inreder sina kontor och uppmanar sina anställda att vara kreativa på arbetstid, har gjort att frågan om trivsel på arbetsplatser diskuteras mer än någonsin tidigare.

Pingisbord, tv-spelskonsoler och flipperspel har blivit en allt vanligare syn på svenska kontor. Detta beror till viss del på Google. Varenda tidning i hela världen har skrivit om deras sätt att inreda kontor för att stimulera kreativiteten. På svenska King har man inrett på ett sätt som visar företagets historia av spelutveckling, och arbetsplatserna är indelade i ”kungadömen”, skriver IDG. Mer om kontoret finns att läsa här.

Vad är viktigast?Städare på kontor

Men är det flipperspel och inramad tv-spelsgrafik som är det viktigaste? Nej, så är det naturligtvis inte. En viss typ av ”lekfull” inredning passar kanske bra på ett IT-företag med fokus på kreativitet, men mindre bra på en advokatbyrå eller på socialförvaltningen. Det finns dock många saker som alla dessa verksamheter har gemensamt, eller borde ha, när det kommer till att skapa trivsel för de anställda.

Den första är städningen. Det är viktigt att det är rent på arbetsplatsen. Det finns många företag som arbetar med lokalvård i Stockholm och i andra städer, men om företaget finns på en liten ort finns det kanske ingen städfirma där att kontraktera, eller så har den enda städfirman fullt upp. Då måste man kanske anställa en städare på deltid, eller göra ett städschema för personalen.

Oavsett om man har en städfirma eller inte har de anställda ett ansvar för att hålla rent och snyggt. Det är viktigt att tömma fulla papperskorgar, plocka undan efter sig i kök och andra gemensamma utrymmen, vattna krukväxter och liknande. En lösning kan vara att bilda grupper som ansvarar för olika områden på kontoret.

Psykosocial trivsel

Att skapa trivsel handlar inte bara om att hålla rent och snyggt. För att medarbetarna ska känna att deras arbete är meningsfullt är det viktigt med feedback. Det finns många artiklar om hur viktigt detta är, en av dem hittar du här.

Den arbetsgivare som vill öka trivseln på arbetsplatsen kan, förutom att se till att städningen fungerar, tänka på följande:

  1. Sätt tydliga mål för verksamheten och för medarbetarna, och se till att finns balans mellan ansvar och befogenheter.
  2. Involvera medarbetarna i arbetet med att förbättra arbetsmiljön, och lyssna på vad de har att säga.
  3. Se till att det är högt i tak, och att medarbetarna vågar uttrycka sina åsikter.
  4. Ge medarbetarna ansvar över deras arbetsuppgifter. Detta minskar stressen och ökar trivseln.
  5. Och slutligen: ge feedback. Även negativ feedback är bra.